Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Թարգմանություններ / Française

Traduction de l’arménien par Eduard Harents


Traduction de l’arménien par Eduard Harents


Traduction de l’arménien par Eduard Harents


Էջեր : 1