Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Հոդվածներ


ՊԱՏԿԵՐ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆԸ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՈՒՄԸ ԲԱՌԻ ՄԵՋ ՊԱՏԿԵՐ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆԸ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՈՒՄԸ ԲԱՌԻ ՄԵՋ (շարունակություն)
ՊԱՏԿԵՐ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆԸ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾՈՒՄԸ ԲԱՌԻ ՄԵՋ
Էջեր : 1