Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Երկեր

Հայտնության խորհուրդը կամ բանաստեղծության փիլիսոփայությունը

 

    Գրքում գիտական վերլուծության է ենթարկվում Վարդան Հակոբյանի ստեղծաործությունը, հեղինակի դիտարկումների նյութն այստեղ հիմնականում բանաստեղծի ՙՆշարություն լուսնի վրա՚ ժողովածուն է, որը ներկայացվում է ժամանակակից հայ և համաշխարհային քնարերության զարացման ընդհանուր համատեքստում:                                                                                                                                                Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակների համար: