Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Երկեր

Բանաստեղծությունը սահմանից դուրս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Բանաստեղծությունը սահմանից դուրս» ժողովածուն ընթերցողին արդեն հայտնի «Թևերի հեռուն» և «Քարի շնչառությունը» գրքերի հետ կազմում է մի եռագրություն, ուր երևույթներն ու իրականությունը ներկայանում են միանգամայն նոր ընկալումների գեղարվեստական ինքնատիպ դրսևորումներով՝ թե բովանդակության, թե ձևի առումով: Կյանքի սովորական ու անսովոր ընթացքի մեջ գրողը ստեղծում է տիեզերական իր ժամանակը: