Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Թարգմանություններ

BY THE VOICE OF TWO MILLION VICTIMS

 

 

Երկու միլիոն զոհերի ձայնով (ֆրանսերեն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, թուրքերեն):