Վարդան Հակոբյանի պաշտոնական կայքը Գրող, բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Մենագրություններ

20-րդ դարի հայ քնարերգության հիմնական միտումները